„Po komsi zostali šľapaje,kamsi namierené,kamsi sa predierajúce. Šľapaje ľudsky povedomé,dokonca dôverne známe. Niekto, niekoľkí,možno premnohé zažili pred nami, v hodine a minúte podobnej našej, možno presne to a tak isto ako my. Zanechali stopu po zápase už vybojovanom, po uvidení vecí,neznámych a nových, zanechali zhusteninu poznania, svedectvo, ktoré často roztína tápavú tmu,oslepenú okamihom osvietenia.“ Ján Brezina

Vlastná skúsenosť, či už dobrá, a či zlá , je veľmi dôležitá. Rovnako dôležité je i poznávanie a porovnávanie skúseností iných, pomáhajú nám totiž riešiť problémy, vyhýbať sa životným omylom, čerpať zo žriedla životnej múdrosti. No a práve toto bol dôvod, prečo sme medzi seba pozvali spisovateľa, v minulosti významného novinára a žurnalistu, dnes známeho ako autora literatúry faktu – pána Jána Čomaja.

Na besede so žiakmi II.stupňa ZŠ v Šaštíne-Strážach svojou prirodzenou výpoveďou odhaľoval pred poslucháčmi „ šlapaje“ po ľuďoch známych i neznámych, odkrýval ich osudy, životné skúsenosti, vzlety i pády. Svojím rozprávaním kráčal vedno s deťmi po ceste poznania, na ktorej by, mimochodom mladý človek nemal nikdy byť celkom sám.
Keď nášho hosťa deti zasypali otázkami, žiadna z nich nezostala nezodpovedaná a z každej odpovede vyžarovala láska k slovu, k literatúre, k životu. V priebehu besedy deti mali možnosť prelistovať si viaceré autorove diela, ktorých je mimochodom, už vyše tridsať.

Predstavme si aspoň niektoré:

  • prvotina – Hviezdy spievajú. Autor v nej zachytáva životný štýl populárnych spevákov.
  • kniha – Počmáraný život rozpráva o ľuďoch, ktorí sa dostali do rozporu so zákonmi ,
  • Čo nebolo v novinách-august 68 – autor poodhaľuje šľapaje, zaviate zabudnutím,ale najmä zastieraním pravdy a lžou.
  • kniha reportáží Veľký biliardový stôl nás vtiahne do tragických osudov veliteľov a dôstojníkov SNP,
  • zaujímavou a pútavou knihou je kniha cestopisných reportáží Túlačky, kde autor s vycibrenou slovnou zásobou-jemu vlastnou, opisuje svoje zážitky z ciest po Kanade, Grécku, Francúzsku, Sardínii a Izraeli,
  • nevšedné životné príbehy našich politikov, umelcov a športovcov nájdeme v knihe Kruté osudy,
  • kniha Fenomén Zamarovský je zasvätená ďalšiemu slovenskému autorovi literatúry faktu,
  • životopisné dielo o významnom slovenskom hercovi – Štefanovi Kvietikovi- Život bez opony. Práve túto knihu si fanúšikovia Štefana Kvietika mali možnosť dať podpísať hercovi i autorovi diela pánu Čomajovi na besede, ktorú Mestská knižnica v Šaštíne -Strážach usporiadala v našom meste v roku 2010.

„Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť, nie tých, ktorí vedia vysvetľovať, prečo niečo neurobiť.“ (H.Rowlandová)
A práve v tomto duchu sa niesla beseda s týmto naším významným slovenským spisovateľom, ktorý deťom pripomenul, aké dôležité je veľa čítať objavovať pravdu vôkol seba, byť majstrom v narábaní so slovnou zásobou, milovať literatúru a náš prekrásny materinský jazyk.

Za priateľské slová , za chvíle, prežité v kruhu tých, ktorí sa od dnešného dňa budú hrdiť tým, že mali česť stretnúť sa osobne s majstrom pera – p. Jánom Čomajom, úprimne ďakujú organizátorky besedy- p. Jana Labašová, vedúca Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach a p. Iveta Szokeová, vedúca oddelenia kultúry pri CVČ v Šaštíne-Strážach.

Jana Labašová


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota