Na železničnej stanici v Senici naďalej pokračujú rekonštrukčné práce. Prestavba staničnej budovy je už ukončená.

Pre cestujúcu verejnosť by mala byť sprístupnená od apríla tohto roku. Kompletne sa zrekonštruovali služobné aj verejné priestory určené pre cestujúcich. Vynovená je čakáreň, pokladnice Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), okná, dvere aj sociálne zariadenia.

Rekonštrukcia by mala ešte tento mesiac ďalej pokračovať nástupišťami a koľajami. Zmien bude niekoľko. Druhá koľaj bude smerom od Trnavy po 120 metroch ukončená, zvyšok sa kompletne odstráni. Na mieste odstránenej koľaje pribudne nástupište č.1., nástupište č.2 sa bude nachádzať medzi prvou a treťou koľajou. Obe nástupištia sa posunú naľavo od stanice smerom na Trnavu a ich dĺžka bude 150 metrov.

Nástupištia aj verejné priestory budú bezbariérové a vybavené vodiacimi prvkami pre nevidiacich. Počas rekonštrukčných prác ŽSR neobmedzia osobnú dopravu. Jedna koľaj bude vždy zjazdná a staré nástupištia budú zdemontované až po uvedení nových do prevádzky.

Ukončenie poslednej etapy rekonštrukcie koľajiska a nástupíšť predpokladáme v decembri 2013.

Martina Pavliková


.

BM: Ustekana sobota