Malacké pohľady vyhlasujú anketu TOP malacké pamiatky. Cieľom ankety je poukázať na najzaujímavejšie a najhodnotnejšie objekty v meste a zistiť, ktoré z nich si Malačania naviac cenia.

 

Už dlhšie sa v Malackách diskutuje o téme cestovného ruchu. Začína sa vážnejšia diskusia o pamiatkach. Na Malackých pohľadoch sme vlani uverejnili článok, obsahujúci zoznam významných a hodnotných objektov v meste. Tento rok sa možno mnohé z nich dostanú do VZN mesta a získajú aj oficiálne štatút pamiatok.

Anketa, rozdelená do štyroch kategórií, bude prebiehať do 31. marca 2013. Do ankety sa môže zapojiť každý e-mailom adresovanom na mp@malackepohlady.sk. Hlasujúci uvedie v každej kategórii maximálne sedem objektov s uvedením kategórie, poradia v kategórii, prípadne aj s krátkym odôvodnením svojej voľby.

Výsledky budú zverejnené historickom seminári, ktorý pripravuje každoročne MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera a ktorý bude v tomto roku tematicky zameraný na stavebný vývoj Malaciek.

Kategórie ankety TOP malacké pamiatky:

1. existujúce historické budovy
Sem patria všetky budovy, či už súkromné alebo verejné, ktoré stoja v Malackách a ktoré boli postavené do roku 1945.

2. existujúce budovy modernej architektúry
Sem patria všetky budovy, či už súkromné alebo verejné, ktoré stoja v Malackách a ktoré boli postavené po roku 1945.

3. drobná architektúra
Do tejto kategórie patria všetky sochy, pamätníky, kríže a iné podobné objekty drobnej architektúry, bez ohľadu na vek.

4. zaniknuté budovy
V tejto kategórii sú zaradené budovy, ktoré stáli v Malackách v priebehu 20. storočia, no v súčasnosti už nestoja, keďže boli z rôznych dôvodov zbúrané.

Ako pomôcku uvádzame niektoré zaujímavé objekty, stojace v meste. Každý účastník ankety môže uviesť aj ľubovoľné iné budovy.

Kategória 1 (historické budovy)

Mlyn na Dolnom konci
Dom na rohu Záhoráckej a Kozej ulice
Najstaršie domy na Záhoráckej (pri ceste, pred mlynom)
U koňa
Jávorových dom (vedľa farského kostola)
Farský kostol
Obecný dom (bytové družstvo)
Kaplnka pri cintoríne
Elektráreň (červená budova oproti cukrárni)
Škola (dnes ZUŠ na Záhoráckej)
Tatra
Komunál (predtým Stern, dnes UniCredit banka)
Čierny kláštor s kostolom a baštami
Synagóga
Sokolovňa
Domy na Mierovom námestí (na parkovisku pri križovatke)
Okresný súd
Kino
Dom oproti kinu
Bytovky na Partizánskej ulici (najbližšie pri slimáku)
Merešov dom (predtým hostinec, dnes potraviny na Radlinského – CBA)
Domy na Čulenovej ulici
Hrádek (oproti Bielej bráne zámockého parku, časť patrí k Liečivým rastlinám)
Parnas
Zámok s parkom a bránami
U Gajdára
Vila staviteľa Nuzu (medzi Gajdárom a železničnou traťou)
Pomšár (predtým Polákovci, dnes lekáreň a advokátska kancelária na Zámockej ulici)
Sternova vila (neskôr Ondrejkovci, na Zámockej pri pošte)
Pošta
Železničná stanica
Sekcia (bytovka na Radlinského vedľa cukrárne)
Píla
Liehovar (dnes Pepsi cola)
Dérerova škola
Kaplnka sv. Anny
Vinohrádek
Liehovar Vinohrádek

Kategória 3 (drobná architektúra)

1. Sv. František Xaverský (Severínek) – križovatka
2. Sv. Anna – Kláštorné nám.
3. Sv. Anton – Kláštorné nám.
4. Sv. Anton – Družstevná (areál mlyna)
5. Sv. Florián – Záhorácka
6. Najsv. Trojica – Záhorácka
7. P. Mária Víťazná – Brninanska (pri kostole)
8. Sv. Ján Nepomucký – Družstevná
9. Božia muka – smer Kostolište
10. Božia muka – Pezinská ul.
11. Božia muka – Rádek
12. Božia muka – Brnianska
13. Kríž Brnianska
14. Kríž – Záhorácka
15. Kríž – Pezinská
16. Kríž – Stupavská (tri kríže)
17. Grotta – Zámocký park
18. Grotta – Na brehu
19. Pomník padlých – Radlinského
20. Pamätník Červenej armády – Kláštorné nám.
21. Pamätník SNP – Nám. SNP
22. Pamätník na víťazný koniec 2. sv. vojny – 1. mája
23. M. R. Štefánik – Mierové nám.
24. Tritón vo fontáne – Kláštorné nám.
25. Pálffyovský náhrobok psa – Tri duby

Kategória 4 (zaniknuté stavby)

Bersón (Námestie)
Budova na píle (Pezinská ul.)
Detský domov (Zámocká ul.)
Himmerov mlyn (Zámocká ulica)
Horný mlyn (Pezinská ul.)
Malý kaštieľ (Na brehu)
Okresný súd (CVČ)
Paloňák (Záhorácka ul.)
Rendunk (Záhorácka ul.)
Stará fara (Záhorácka ul.)
Židovská modlitebňa (Sasinkova ul.) (552)

Ďalej: Článok na Malackých pohľadoch

Martin Macejka


.

BM: Festival Záhrad