Už sme si zvykli, že každoročne o takomto čase sú médiá zaplavené odkazmi a zoznamami rôznych inštitúcií, ktoré sa uchádzajú o vaše 2% z dane. Je na každom z nás, aké združenie či spolok podporíme. Od roku 2012 sa o ne uchádza aj naše občianske združenie 90871.sk.

Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mohli realizovať tlač novín, ktoré informujú o našich aktivitách, ale aj obecných informáciách. Takisto sme mohli zorganizovať podujatia ako Expedičná kamera, letné kino, či pripraviť propagačno-prezentačné materiály na Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko.

V tomto roku pripravujeme vydanie informačnej brožúry o našom kine, realizáciu projektu “Pamätná tabuľa Habáni z Kaníže”, pokračovanie tvorivých dielní či revitalizáciu obecnej knižnice.

Ako nám môžete venovať 2% z daní?

–          požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

–          stiahnite si naše predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane: http://rozhodni.sk/institution/90871-sk/

–          ak máte vlastné tlačivo, vyplňte v ňom tieto naše údaje:

Obchodné meno:            90871.sk

Právna forma:                 Občianske združenie

IČO/SID:                        42163218

Sídlo:                             90871 Moravský Sv. Ján, Na drahách 619

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2013 nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/ a Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2013 nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/.

Kompletné informácie nájdete na webovej stránke www.rozhodni.sk.

Ďakujeme za podporu.

 


.

INAT Rezanie laserom