Mesto Malacky si v hodnotení otvorenosti a transparentnosti samospráv polepšilo z ratingovej známky C na C+.

Dlh mesta od roku 2012 klesá a je predpoklad, že bude klesať aj naďalej. V tabuľke uvádzame prehľad vývoja dlhu mesta, úverového zaťaženia a sumy ročných splátok za obdobie od roku 2009 do 30.11.2012.

Stav a vývoj celkového dlhu mesta a čerpania návratných zdrojov financovania v €

Zadlženosť mesta Malacky stúpala v rokoch 2010 a 2011, kedy mesto prijalo investičné úvery spojené s dostavbou nájomných bytov (rok 2010) a s riešením nedostatočnej kapacity v materskej škole (rok 2011). V roku 2012 prichádza k postupnému znižovaniu celkovej výšky dlhu aj úverového zaťaženia. Zvýšená suma ročných splátok v roku 2012 je spôsobená tým, že k splácaniu istiny pri jednom úvere dochádza až v poslednom mesiaci roku 2011 a následne v ďalšom roku 2012. Je predpoklad, že dlh mesta bude klesať aj v roku 2013.

Michaela Janotová


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota