Mestu Senica sa podarilo získať 4417 eur (80% celkových nákladov) na vybudovanie areálu s exteriérovými posilňovacími strojmi v parku L. Novomeského hneď vedľa detského ihriska.

Senica sa prihlásila s projektom Vonkajšie fitness pre seniorov do grantového programu Pozitívna energia pre šport, ktorý vyhlásil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis ešte minulý rok v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a bola úspešná.

Vybudovaním nových prvkov v mestskom parku takto vznikne ihrisko pre každú generáciu. Na štyroch strojoch určených na cvičenie, koordináciu tela a relax si budú môcť zacvičiť  aj mamičky, ktoré prídu na susedné detské ihrisko s deťmi.

Zdroj: Senica.sk (krátené) 


.

Osobnosti kraja BSK