Výstava s názvom ČASEM v Malackom kaštieli je zameraná na diela, ktoré vznikali časom, pričom samotný čas je dôležitou paralelou medzi MINULOSŤOU, PRÍTOMNOSŤOU a BUDÚCNOSŤOU.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v sobotu, 9. marca o 15.00 hod. v Malackom kaštieli. Výstava bude otvorená do 24. marca, vo štvrtok a v piatok od 16.30 do 18.00 hod. a v sobotu a v nedeľu od 15.00 do 17.00 hod.

Minulosť, Prítomnosť, Budúcnosť. Tieto tri fenomény sú hlavnou témou celej výstavy. Každá z umelkýň ju spracováva svojským spôsobom a predostiera tak divákovi svoj uhol pohľadu na čas v určitej rovine. Na výstave môžete načerpať energiu a inšpiráciu z malieb Vandy Kráľovičovej, z grafických ilustrácií Jany Michalovičovej a Barbory Uharčekovej, z koláží a fotografií Radky
Glajškovej a z inštalácií Lenky Kubíčkovej.

Výstava chce diváka nielen inšpirovať a umelecky pohladiť, ale aj primäť k zamysleniu sa. K zamysleniu sa nad minulosťou, prítomnosťou aj budúcnosťou. Autorka Lenka Kubíčková sa prostredníctvom svojich inštalácií snaží o priamu komunikáciu s divákom, ktorý môže svoj názor slobodne a anonymne napísať na papierik, ktorý mu je k dispozícii počas celej výstavy a vyjadriť tým svoj uhol pohľadu v momentálnom čase.

Výstava ČASEM je už treťou výstavou v Malackom kaštieli v tomto roku. V januári si mohli záujemcovia pozrieť putovnú výstavu Kultúrna pamiatka roka, ktorá bola súčasťou rovnomennej súťaže MK SR. Malacký kaštieľ v nej získal čestné uznanie. Vo februári bola v priestoroch kaštieľa nainštalovaná výstava fotografií Malaciek. Na ďalšie mesiace je naplánovaná zberateľská
a prírodovedecká výstava a nebude chýbať ani tradičná veľkonočná. Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Michaela Janotová


.

Je ok, ak nie si ok BSK