V Hodoníne sa 16.3. uskutočnil Hodoňský kros. Na štart bežeckého preteku sa postavilo 96 pretekárov z Čiech a Slovenska.

Medzi bežcami nechýbali ani atléti Holíča. Pekného výsledku 5.miesto dosiahol Tomáš Palkovič iba 17s od 3.miesta. Výborné 13.miesto si vybojoval Tomáš Vintr (výrazné zlepšenie oproti r.2012). V kateg. nad 70 rokov dominoval 1.miestom Ján Kocák a 4.miesto Rudolf Roučka. Pekné 5.miesto získala Holíčanka Anna Cvečková medzi ženami do 35 rokov (za Štefanov). V kateg. dorastu sa Ondrej Marenčík umiestnil na 2.mieste a Sebastián Žilka na 5.mieste.

Roučka


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024