V roku 2010 si pripomíname niekoľko výročí, týkajúcich sa malackého kláštora františkánov a ich gymnázia. Pred 75 rokmi zomrel zakladateľ školy Mansvét Olšovský a zakrátko v škole prebiehali prvé maturity. O pätnásť rokov neskôr komunistický režim zlikvidoval kláštor. Po páde komunizmu opäť vzniklo františkánske gymnázium, na ktorom prebiehali prvé maturity pred desiatimi rokmi. Pri tejto príležitosti pripravilo Gymnázium sv. Františka Assiského projekt Historická jar 2010. Súčasťou Historickej jari bude viacero podujatí prebiehajúcich v škole aj mimo nej od polovice apríla do júna.

Historická jar bude slávnostne otvorená slávnostnou svätou omšou vo františkánskom kostole 14. apríla o 10.00, presne v deň 60. výročia tzv. Akcie K, zameranej na likvidáciu mužských kláštorov. Hlavným celebrantom bude cirkevný historik doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. Po sv. omši bude v spoločenskej miestnosti akadémia, pripravená študentmi gymnázia.

O deň neskôr bude v Kultúrním domečku MCK (v kine) prebiehať seminár Františkáni v Malackách v 20. storočí. Témou príspevkov bude likvidácia kláštora, františkánske gymnázium a prvé maturity a osobnosť M. Olšovského. Spoluorganizátorom seminára, ktorý začne o 11.00 h., je MCK Malacky.

Študenti sa zapoja do podujatí Historickej jari aj v pondelok 26. apríla príspevkami na študentskej konferencii, kde budú prezentovať svoje projekty zamerané na kláštor, kostol a ďalšie objekty v meste. Konferencia bude prístupná verejnosti. Začiatok bude o 10.00 v spoločenskej miestnosti.
Na ďalší mesiac škola pre študentov pripravila besedu s pamätníkom likvidácie kláštora. Beseda je naplánovaná na 12. máj. V júni budú v škole odhalené nové informačné tabule týkajúce sa histórie a súčasnosti školy a mesta. Zároveň škola otvorí verejnosti historické priestory, v ktorých sídli. Okrem týchto podujatí sa študenti školy zúčastnia podujatí Malacky bez bariér, ktoré budú zamerané na históriu mesta, a historicky ladených aktivít v rámci Prvomájových Malaciek.

Program Historickej jari 2010

14. apríl (streda)
Slávnostné otvorenie Historickej jari 2010. Sv. omša o 10.00 h., akadémia o 11.15 h.

15. apríl (štvrtok)
Seminár o histórii školy a kláštora, zameraný na uvedené výročia.

19. apríl (pondelok)
Začiatok prezentácií študentských projektov venovaných kláštoru, kostolu a ďalším objektom v meste.

26. apríl (pondelok)
Študentská konferencia. Verejná prehliadka študentských projektov.

12. máj (streda)
Františkánsky kláštor v Malackách a jeho likvidácia. Beseda s pamätníkom.

9. jún (streda)
Odhalenie informačných tabúľ v priestoroch školy.

12. jún (sobota)
Prehliadka priestorov kláštora – školy.

Martin Macejka


.

Lapková patrola