Záhorské múzeum v Skalici pripravilo výstavu výtvarných prác Viktor Motusa a manželov Ľudmily a Jozefa Jelenákovcov s názvom Spomienky.

Viktor Motus je rodákom z Topoľčian. Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre, odbor výtvarná výchova. Zúčastnil sa na viacerých študijných pobytoch a maliarskych plenéroch na Slovensku i v zahraničí. Rád tvorí v kontakte s prírodou, zachytáva nálady krajiny, jej atmosféru, farebnú a kompozičnú harmóniu. Jozef Jelenák, maliar a výtvarný pedagóg, pochádza z Merašíc. Absolvoval štúdium výtvarníctva na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. Venuje sa prevažne maľbe, uprednostňuje pritom techniku akrylu, olejomaľby, suchého pastelu a akvarelu. Rovnocenným predmetom jeho záujmu je krajina i figúra. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, ktorého členkou bola i Ľudmila Jelenáková (zomrela v roku 2012). Na výstave je zastúpený výber z jej výtvarnej tvorby.

Termín vernisáže 5. apríla 2013 o 16.00 hod.
Výstava potrvá do 3. mája 2013
www.zahorskemuzeum.sk


.

BM: Ustekana sobota