Beseda nad knihami z produkcie nakladateľstva ALBERT (Boskovice, ČR) spojená s vystúpením Horňáckeho mužského zboru z Velkej nad Veličkou, ktorý oficiálne vznikol v roku 1957 (jeho počiatky ale siahajú až do 2. pol. 19. stor.) .

V programe predstaví nakladateľstvo svoju činnosť od roku 1991, prevažná časť dnešnej produkcie je zameraná predovšetkým na spoločenské vedy (literárna história, sociológia, etika, psychológia), zborníky z konferencií, menšiu časť tvoria preklady a diela súčasnej českej literatúry. V poslednom období však prevažujú tituly s folklórnymi námetmi z regiónu Horňácka (Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou; Zahrajte ně, Majstre… – kniha vznikla pri príležitosti životného jubilea Martina Hrbáča; Švarný šohajíček, šlapával chodníček… – kniha venovaná Františkovi Okénkovi, žijúcej legende horňáckeho folklóru), predovšetkým kniha Hore Velkú…, ktorej súčasťou je popri rozhovoroch s jednotlivými členmi horňáckeho zboru štúdia o mužských zboroch a zborovom spievaní, doplnená dobovými dokumentmi, fotografiami a dvomi CD.

Miesto: Koncertná sála františkánskeho kláštora, Skalica
Termín: 12. apríla 2013 o 18.00 hod.
www.zahorskemuzeum.sk


.

BM: Ustekana sobota