Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o., sa ospravedlňujú obyvateľom mesta Senica, za rušenie nočného pokoja a vyhlásenie falošného poplachu dňa 01.04.2013, kedy varovný systém obyvateľstva – siréna umiestnená na zimnom štadióne Senica bola spustená.

Dôvodom jej spustenia nebola porucha na technológii strojovne spojená s únikom čpavku, ale porucha na samotnom elektronickom varovnom systéme, ktorý sa sám bez cudzieho zavinenia dal do havarijného režimu – hlásenie poplachu.
Privolanou zasahujúcou hasičskou a záchrannou jednotkou nebol nameraný žiadny únik čpavku zo strojovne zimného štadióna. Technológia výroby ľadovej plochy bola bezpečne odstavená už 31.03.2013 o 20.30 hod., kedy skončila hokejová sezóna na zimnom štadióne. Bola oslovená odborná organizácia, ktorá vykonávala montáž varovného systému, kde čakáme na ich odborné stanovisko.

I keď sa nám prvou etapou rekonštrukcie strojovne na zimnom štadióne podarilo znížiť množstvo nebezpečnej latky čpavku z 1600 kg (1,6 t.) na 150 kg, aj tak na základe vyjadrenia civilnej ochrany a krízového riadenia musí byť strojovňa vybavená varovným systémom obyvateľstva – sirénou.

Ešte raz sa týmto hlboko ospravedlňujeme obyvateľom Senica za situáciu spôsobenú poruchou na varovnom systéme obyvateľstva. Ďakujeme za pochopenie.

RSMS


.
Toto je čítané

Mestské zastupiteľstvo v júni: revitalizácia Záhoráckej, personálne zmeny, Šport aréna

Mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní okrem iného schválilo správy z troch kontrol, návrhy…

20 rokov