Zase sa spojili cesty dvoch mladých umelcov a preto pripravili pre širokú verejnosť prezentáciu svojich prác.

Martin Filip jeden z autorov je viac menej expresionista, maľuje rád krajinu, zvieratá, zátišia. Tento rok absolvuje výučbu v ZUŠ Senica a končí ju štvrtým rokom. V minulosti získal aj mnoho ocenení a takým najväčším bolo ocenenie Európa v škole, ktoré následne ústilo vycestovaním na týždenný tábor do susedného Rakúska . Martin sa zúčastnil aj mnoho plenérov, z ktorých následne bola uskutočnená aj spoločná výstava obrázkov. Jeho tvorbu ste mohli vidieť už na výstave pri benefičnom koncerte pre útulok Senica v DK. Taktiež výstavu s ďalšími dvomi autormi v DAVe. Venuje sa tiež fotografii, ktoré budete môcť tiež vidieť na výstave.

Filip Buchta je veľký extrovert čo sa prejavuje aj v jeho záľubách. Je dobrým hercom a túto záľubu rozvíja aj na škole. Navštevuje strednú umeleckú školu v Bratislave kde študuje režisérstvo a scénografiu. Áno aj divadelné scény budú u Filipa dominovať na výstave. V rámci divadla sa venuje tiež umeleckému maskérstvu, takže rôzne fiktívne rany, krv, zlomeniny mu nie sú cudzie. Kresba či už ceruzou, perom alebo fixou sa objavujú v jeho tvorbe tiež.

Nesmiem zabudnúť ani na poďakovanie, ktoré patrí všetkým sponzorom. CVČ Senica za priestory a všetkým, ktorý pomáhajú. ĎAKUJEM.

Tak to bolo krátke predstavenie autorov a teraz Vás srdečne pozývame na výstavu ART OF ELEMENT, ktorej vernisáž sa uskutoční 13.4.2013 o 15:00 hod v DAVe Senica. Výstava bude otvorená denne 13.-19.4.2013 od 10:00 do 14:00 hod.

Martin Filip
Organizátor a autor


.

BM: Ustekana sobota