V utorok (9.4.) sa Skalica vrámci stánku Združenia historických miest a obcí Slovenska
zúčastnila na 1. špecializovanom veľtrhu PAMIATKY, ktorý dotvára profil 34. medzinárodnému veľtrhu CONECO 2013.

Veľtrh Pamiatky sa venuje aktuálnym témam rekonštrukcie, renovácie a revitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska.
Cieľom výstavy bolo odprezentovanie obnovy pamiatkových objektov jednotlivých miest, medzi ktorými Skalica zaujíma významné miesto. Veľtrh CONECO 2013 sa koná až do soboty (13.4.) v bratislavskej Inchebe.

Orbanová Andrea


.

BM: Ustekana sobota