Dňa 12.apríla 2013 sa v Trnave uskutočnilo krajské finále postupovej jazykovej súťaže Jazykový kvet 2013.

Z krajského semifinále postúpili dve skupinky žiakov SSOŠ VIA HUMANA zo Skalice. Jedna si nacvičila moderné prevedenie klasickej divadelnej hry Rómeo a Júlia v anglickom jazyku, druhá paródiu na dejiny a osobnosti Nemecka pod názvom Život na tržnici v nemeckom jazyku. Obidve skupiny sa umiestnili na 1. mieste a postúpili tak na celoslovenské finále do Nitry.

Porota ocenila kreativitu študentov, ich ochotu komunikovať v cudzom jazyku, urobiť niečo pre zlepšenie svojich jazykových schopností a profesionalitu pedagógov, ktorí im napísali scenáre a nacvičili vystúpenia. Tým sa naplnilo aj poslanie súťaže – podporiť učenie sa cudzích jazykov. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce vo finále SR!

Viera Psotová


.

BM: Ustekana sobota