Dňa 9. apríla 2013 sa Skalica vrámci stánku Združenia historických miest a obcí Slovenska zúčastnila na 1. špecializovanom veľtrhu PAMIATKY, ktorý dotvára profil 34. medzinárodnému veľtrhu CONECO 2013. Veľtrh Pamiatky sa venuje aktuálnym témam rekonštrukcie, renovácie a revitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Cieľom výstavy bolo odprezentovanie obnovy pamiatkových objektov jednotlivých miest, medzi ktorými Skalica zaujíma významné miesto.

Veľtrh CONECO 2013 sa konal v dňoch 9.- 13.4.2013 v bratislavskej Inchebe.

Andrea Orbanová


.

Je ok, ak nie si ok BSK