Don Bosco príde budúci víkend tam, kam prišli prví saleziáni – do Šaštína.

Šaštín je miestom, kde prišli prví slovenskí saleziáni – v roku 1924. V rámci putovania relikvií don Bosca privíta Národná Svätyňa zakladateľa saleziánov don Bosca v sobotu 27. a nedeľu 28. apríla.

PROGRAM – DON BOSCO MEDZI NAMI V ŠAŠTÍNE
Sobota 27. 4.
od 9.00 – Púť miništrantov: príchod a privítanie – Jozef Luscoň, SDB, 9.30 – Karol Maník SDB a ašpiranti – pásmo o hľadaní povolania, 10.00 – Don Bosco ako vychovávateľ miništrantov
10:30-10:50 – Príchod relikvií z Trnavy: Privítanie a prijatie relikvie don Bosca pred Bazilikou
11:00 – Sv. omša (hl. celebrant: o. provinciál Karol Gabo Maník; zbor: Rosae Marie, Šaštín-Stráže); priamy prenos TV LUX
12:00 – Tichá osobná modlitba
13:30-14:10 – Exallievi don Bosca na Slovensku (Ivan Žitňanský): akadémia – zbor a svedectvá;
14:10-14:45 – Tichá osobná modlitba
14:45-15:15 – Saleziáni spolupracovníci a Domka Senica (Miro Púpala, Gabika Barčáková): detsko-mládežnícky zbor Vajdlínek – piesne pre don Bosca
15:15-15:30 – Tichá osobná modlitba
15:30-15:40 – Rozlúčka miništrantov s Don Boscom(scénka)
15:40-16:00 – Tichá osobná modlitba
16:00-16:20 – Nazaréni (Kontemplatívna Fraternita Márie z Nazareta – FCNM), Jiřina Němcová, Ľudmila Menšíková
16:20-17:00 – Tichá osobná modlitba
17:00-17:30 – Spoločenstvo don Bosco Gbely (scénka)
17:30-18:00 – Tichá osobná modlitba
18:00-18:30 – Modlitby za kňazov a zasvätené osoby(MZK): don Bosco – kňaz a rehoľník(pásmo: modlitba, piesne)
18:30-19:00 – Tichá osobná modlitba
19:00 – Sv. omša (hl. celebrant: Milan Janák)
20:00-21:15 – Tichá osobná modlitba
21:15-22:05 – Adorácia za povolania (animovaná) – animátori Šaštín
22:15-22:25 – Vešpery s don Boscom (don Milan Janák)
22:30-06:15 – Nočné bdenie s don Boscom („Utorkové spoločenstvo“)

Nedeľa 28. 4.
6.30 – Ranné chvály s don Boscom
7.00 – Svätá omša
8.00- Tichá osobná modlitba
8.15 – Rozlúčka s don Boscom: Odnesenie relikvií

Martin Ližičiar


.

BM: Festival Záhrad