V sobotu 20. 4. 2013 o sa v obci Moravský Svätý Ján konalo slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice. Obec Moravský Svätý Ján financovala prestavbu a prístavbu z nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Európsky fond regionálneho rozvoja (Regenerácia sídiel – Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb). Práce sa začali v novembri minulého roku.

Slávnostná ceremónia začala o 16. hodine pochodom od kultúrneho domu k hasičskej zbrojnici za hudobného sprievodu a účasti nielen miestnych dobrovoľných hasičov, ale aj významných hostí či obyvateľov obce.  

Starosta obce, Anton Emrich, vo svojom príhovore privítal všetkých hostí a v krátkosti predstavil históriu nášho dobrovoľného hasičského zboru.

Pri tejto významnej príležitosti sa starosta poďakoval odchádzajúcemu veliteľovi DHZ pánovi Ivanovi Linderovi st. za dlhoročnú činnosť a spoluprácu odovzdaním daru a kytice.

A zároveň oficiálne vymenoval nového predsedu DHZ, ktorým sa stal Ivan Linder ml.

Po týchto úkonoch bola otvorená hasičská zbrojnica slávnostným prestrihnutím pásky a vysvätená dekanom Milanom Čanigom.

Prítomní hostia mali tak možnosť prehliadky vnútorných priestorov. Odtiaľ sa pochod presunul do kultúrneho domu, kde sa konala tanečná zábava, ktorú až do ranných hodín hudobne sprevádzala skupina Forte.   


.

INAT Rezanie laserom