V mesiaci apríli má sviatok Zem. Všetci vieme, že keď má niekto sviatok, kúpime mu alebo vyrobíme darček, zorganizujeme hostinku a oslavujeme.

Čo by sme mohli darovať a želať planéte Zemi? Veľa dobrých ľudí, čerstvý vzduch, čistú vodu, zelené lesy, úrodné polia, zdravé Slnko, ktoré nám vleje energiu do žíl aj mysle, všetkého dobrého tak akurát, ani veľa ani málo. Želáme Zemi aby pocítila, že sme na nej radi a vieme čo pre nás znamená. Želáme jej vyváženú rovnováhu, strednú zlatú cestu po ktorej kráča dejinami. Želáme jej, aby sme jej rozumeli a ona rozumela nám. Aby sme sa naučili prijímať jej zákony, lebo človek nemôže len veliť, ale musí sa vedieť aj prispôsobiť a uskromniť. A keďže škôlkári sú ešte maličkí, i tak a práve preto by sa mali učiť žiť s prírodou, neubližovať jej. Mali by sa naučiť pohybovať v prírode kultúrne a s pôžitkom. Lebo príroda vie byť mocná čarodejka. Dokáže ľuďom poskytnúť komfortnú nádheru, ale s ľuďmi, ktorí sa cítia pánmi tvorstva ,dokáže poriadne zatočiť.

Ako byť s prírodou kamarát si ukazujeme na mnohých aktivitách, ktoré prebúdzajú v deťoch enviromentálne cítenie. Celý kolektív materskej školy sa pustil do upratovania školského dvora. Deti im s veľkým elánom pomáhali. Vyskúšali si pocit užitočnosti, spolupatričnosti, potrebnosti a vychutnali si pocit vykonania dobrého skutku a zožali pocit pochvaly a ocenenia ich práce.
Dúfajme, že deťom elán vydrží a niektorí dospelí im to nepokazia. Ako? Čo myslíte? Odpoveď nechám na Vás.

Gajdová V.


.

Je ok, ak nie si ok BSK