Aj v stredu (24.4.) mali deti zo ZŠ Sekule možnosť príjemne a zmysluplne využiť svoj voľný čas po vyučovaní spoločne s deťmi a dobrovoľníkmi OZ Čarovný prútik.

Realizácia víťazného projektu Tvorivé dielne pod holým nebom ,podporeného z grantového programu Nech sa nám netúlajú Nadácie Jednota COOP, sa začala na začiatku septembra 2012 a bude prebiehať do júna 2013. Je to jeden z projektov zameraných na výtvarnú sebarealizáciu detí s viacnásobným postihnutím a ich integráciu s miestnou komunitou zaujímavým a pre zdravie a vývoj prospešným spôsobom. Deti nevysedávajú zavreté doma pred počítačom, ale majú možnosť na čerstvom vzduchu pod dozorom dospeláka -profesionála tvoriť a nadväzovať priateľstvá, naučiť sa vzájomne si pomáhať a akceptovať jeden druhého.

Začiatok tvorivých aktivít nášho združenia pomohol rozbehnúť vzdelávací projekt zameraný na rozvoj jemnej a hrubej motoriky podporený Nadáciou Volkswagen v spolupráci s našim dobrovoľníkom Milanom Kochom v zamestnaneckom grantovom programe Vaša cesta.

OZ Čarovný prútik od svojho vzniku v novembri 2011 realizovalo 2 projekty zamerané na získanie finančných prostriedkov na kúpu rehabilitačných pomôcok a momentálne pripravuje začiatok v poradí už 5.projektu s kreatívnym obsahom.

Táto aktívna činnosť by nebola možná bez spolupráce s dobrovoľníkmi, ktorí výrobky z našich tvorivých dielní prezentovali na mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach v našej obci a blízkej lokalite.

V týchto dňoch finišujeme zber 2 % z dane, ktoré použijeme na čiastočnú úhradu liečby pre Jakubka.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa tie svoje rozhodli darovať práve nám.

Mgr. M.Pokorná, Phd.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota