Hasičom z Malaciek sa podarilo včas uhasiť požiar na Jánošikovej ulici v Malackách smerom k Maline.

 Foto: Martina Bilkovičová

Počas jarných dní, s postupným otepľovaním nastáva nebezpečenstvo vzniku tzv.: jarných požiarov, ktoré sú zo strany verejnosti každoročne podceňované.

Každý rok v tomto období sa vo zvýšenej miere opakujú výjazdy hasičov k požiarom, ktoré vznikli dôsledkom nedodržiavania základných, zákonných pravidiel požiarnej bezpečnosti. Častou príčinou vzniku jarných požiarov býva predovšetkým nedbanlivostné konanie pri neoprávnenom spaľovaní biologického odpadu, následkom čoho sa požiar častokrát vplyvom vetra rýchlo rozšíri do okolia a spôsobí nemalé škody.

Hasiči varujú pred nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov, pričom k odstraňovaniu biologického odpadu odporúčajú využívať organizované akcie v záhradkárskych alebo chatových oblastiach, ktoré sú na zber a zvoz biologického odpadu určené.

Upozornenie:
Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky 16.596 eur.


.
Toto je čítané

Hádzaná: Záhoráci body z Topoľčian nepriviezli

Záhoráci dokázali zmazať sedemgólové manko v Topoľčanoch, ale nezvládli záver zápasu a nakoniec body…

BM: Ustekana sobota