V dňoch 27.-28.4.2013 sa v Komárňanskej športovej hale konal prestížny juniorský medzinárodný turnaj v boxe Olympijské nádeje.

Turnaja sa zúčastnilo šesť štátov: Česko, Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, Litva a Slovensko.
Reprezentácia Slovenska mala v zostave 10 boxerov medzi ktorými boli aj dvaja boxeri BC RTJ Malacky, Jaroslav Hanúsek v hmotnosti do 60 kg a Dávid Michálek v hmotnosti do +80 kg.
Slováci si z tohto turnaja odniesli celkovo 7 zlatých, 1 striebornú a 2 bronzové medaile.
Boxeri BC RTJ a novopečení M.-SR Jaro Hanúsek a Dávid Michálek prispeli zlatými medailami k tomu, aby bolo Slovensko vyhlásené za najlepšiu a najúspešnejšiu reprezentáciu tohto jedinečného podujatia.
Jaro Hanúsek vo finále zdolal vysoko, v pomere 4:1, na body Českého reprezentanta Dávida Kotrča. Duel bo vedený vo vysokom tempe celé tri kolá a v zápase dominovala vyspelá technika a taktika oboch boxerov s dávkou tvrdých sérií úderov pričom zopár krát sa Český reprezentant uchýlil k nečistému spôsobu boja (držanie a tlačenie súpera) za čo bol ringovým rozhodcom napomínaný. Jaro Hanúsek zaslúžene zvíťazil a odniesol si z tohto turnaja prvenstvo.
Dávid Michálek v hmotnosti do +80 kg nastúpil do ringu na svoj finálový duel s narazenou rukou ešte z M.-SR juniorov s pred dvoch týždňov. Súperom mu bol o hlavu vyšší Maďarský reprezentant Martin Papp.

Taktika boja Slovenského boxera bola „boxuj len s jednou rukou“ a v druhom kole uvidíme ako sa bude situácia vyvíjať. Pred zápasom mu bol aplikovaný obstrek a do bolestivého miesta mu bola pichnutá injekcia, ktorá však nezabrala. Dávid za celé tri kolá vytiahol pravú ruku asi len štyri krát a súpera rozstrieľal len ľavou rukou. Maďarský reprezentant bol v treťom kole tak zúfalý, keď sa nevedel dostať k Dávidovi cez jeho ľavý direkt, že spustil ruky dolu a volal ho aby sa s ním pobil, čo by bola voda na mlyn pre Maďarského reprezentanta. Dávid však zachoval kľud a držal sa pokynov trénera. Súpera naďalej „kŕmil“ ľavým direktom a napokon verdikt znel 5:0 na body v prospech Slovenského reprezentanta.
Oddiel BC RTJ Malacky obom chlapcom ďakuje za vzornú reprezentáciu Slovenska a oddielu BC RTJ.

Tréneri Ali a Robo Reisenauerovci


.

BM: Festival Záhrad