Centrum voľného času v Malackách pripravilo pre žiakov I. stupňa ZŠ 4 turnusy denných letných táborov. Tábory budú prebiehať od 8.00 do 15.30 hod.

1. turnus – 1. 7. – 4.7. 2013 /4 dni/ – Maxi Pohoďák v Cvečku
/výlet do Kuchyne – letisko, kone – Gajary , plaváreň, Malé Leváre – ako žili naši predkovia/

2. turnus – 8. 7. – 12. 7. 2013 – Letná mozaika
/výlet na Devín, táborové hry v Zámockom parku, plaváreň, Kamenný mlyn/

3. turnus – 15. 7. – 19. 7. 2013 – Malí bádatelia
/výlet do Stupavy – múzeum F. Kostku, Biofarma, kúpalisko, jakubovské rybníky/

4. turnus – 22. 7. – 26. 7. 2013 – Basket
/každodenný zábavný basketbalový tréning, hry a súťaže, plávanie/
Na 4. turnus sa môžu prihlásiť deti od 7 do 14 rokov.

Poplatok – za 1. turnus /4 dni/: 28,- €,
– za 2 .- 4. turnus /5 dní/: 35,- €.

V poplatku za podujatie je zahrnutý obed, pedagogický dozor, poistné, vstupné, cestovné, materiálne zabezpečenie.
Záväzné prihlášky s poplatkom treba odovzdať v CVČ do 17. 6. 2013, príp. do naplnenia tábora.
Kapacita na jeden turnus je max. 20 detí.
Informácie: tel.č. 034/7722228, e-mail: www.cvcmalacky.sk


.

3D filamenty 2023