Národná Svätyňa privíta počas mesiaca máj viacero pútnikov – putovať budú hasiči (11. mája), mamičky v požehnanom stave (12. máj) alebo starí a chorí (20. mája).

Počas Slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa uskutoční tradičná Turíčná púť (19. mája). Prechádzať jej bude večer pre mladých – Agapé (18. mája).

Kalendár v máji:
4. máj: Fatimská sobota
(16.00, Bazilika Sedembolestnej)
Posvätný ruženec s meditáciami, požehnanie, svätá omša s príhovorom biskupa

5. máj: Jozef Luscoň SDB: Čo s nami robia médiá?
(10.30, Bazilika Sedembolestnej)
cyklus prednášok “Prečo verím?”, homília počas sv. omše + prednáška po nej

10. máj: Ján Buc: Božie kráľovstvo
(19.00 – 21.00, Sála kláštora, Hosť: Ján Buc, riaditeľ TV LUX)
Otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov

11. máj: Púť hasičov
(13.00 – sprievod z námestia, 14.00 – Svätá omša)

12. máj: Púť mamičiek v požehnanom stave
(10.30 – Svätá omša, po nej program)

18. máj: Agapé – večer pre mladých
(od 15.00, Bazilika Sedembolestnej a nádvorie kláštora)
Simona Martausová s kapelou, S2G band, zbor Jakubčatá, Jozef Luscoň. Registrácia na www.agape.bazilika.sk

19. máj: Turíčna púť
(10.30 – Svätá omša)

20. máj: Púť pre chorých a seniorov
(10.30 – Svätá omša)

KAŽDÚ STREDU: katechézy k Roku viery
(1. mája – Sviatosť pomazania chorých, 8. mája – Sviatosť kňazstva, 15. mája – Sviatosť manželstva, 22. mája – Dôstojnosť ľudskej osoby, 29. mája – Morálka skutkov, svedomie)

Podrobné informácie môžete získať na www.bazilika.sk alebo na sociálnej sieti ::Facebook::.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota