V krásnej prírodnej scenérii Štrkoviska Lúčky dňa 8.5.2013 poriadala MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján už 3. ročník “Detských rybárskych pretekov” v uvedenej časti rybárskeho revíru.

Rovnako ako počasiu sa darilo aj súťažiacim. Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch počet účastníkov neustále narastá a nebolo tomu inak ani teraz. Svoju zručnosť v love rýb a rovnako aj trpezlivosť, ktorá k tomuto lovu nesporne patrí, si zmeralo 80 detí vo dvoch kategóriách. Mladší do 10 rokov a starší od 10 do 15 rokov.

Ďalej: Fotogaléria

Dominantnosť dievčat na prvých priečkach v kategórii starších súťažiacich sa stáva pomaly pravidlom.

1. miesto získala favorizovaná Patrícia Trajlínková, ktorá dala o sebe počuť už v minulých ročníkoch. Na 2. mieste sa umiestnila opäť mladá rybárka Klaudia Stanková. Kredit chlapcov zachraňoval na 3. mieste Juraj Šindler, ktorý s cenou zožal aj veľký aplauz.

V kategórii mladších detí bolo zápolenie rovnako náročné. Po súčte bodov jednotlivých pretekárov bolo poradie na prvých troch miestach nasledovné.

1. miesto: Marek Hollý, 2. miesto: David Kolár, 3. miesto: Samuel Špánik

Víťazom aj ostatným účastníkom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších rybárskych úspechov! Zvláštne poďakovanie patri všetkým sponzorom DRP 2013.

S pozdravom “Petrov zdar!”
Výbor MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján

Text a foto: Peter Matejovič


.

Je ok, ak nie si ok BSK