Milí priatelia prírody, pozývame Vás na 7.ročník vychádzkového turistického pochodu náučným chodníkom v Lakšárskej Novej Vsi „Lakšárska jedenástka“, ktorý sa uskutoční v sobotu (25. 5.).

Usporiadateľ: Obec Lakšárska Nová Ves
Dĺžka trasy: 11 km
Štart: 8.00 – 10.00 na námestí pred Obecným úradom
Štartovné: 1,00 € / osoba
Prihlášky pre veľké skupiny: do 22. mája 2013 na adrese: OcÚ č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves alebo e-mailom laksar@stonline.sk.
Cieľ a vyhodnotenie: 14.00 na mieste štartu

Ceny pre účastníkov: najmladší a najstarší účastník, najvzdialenejší účastník a najväčšia skupina (domáci aj zahraniční).

Turistický pochod sa koná za každého počasia. O občerstvenie je postarané, bude možné zakúpiť si upomienkové predmety. Každý účastník dostane diplom a suvenír.

Bližšie informácie: 034/6549817-9, 0903 170 004 – Ing. Procházková


.

Osobnosti kraja BSK