Dobrovoľný hasičský zbor Moravský Svätý Ján pozýva všetky kolektívy mladých hasičov na súťaž hasičských družstiev O putovný pohár DHZ Moravský Svätý Ján v kategórii chlapci a dievčatá.

Súťaž sa uskutoční 25. mája 2013 na štadióne TJ Slavoj Moravský Svätý Ján

Program:
08:30- 09:00 – príchod a prezentácia HD
09:15 – slávnostný nástup a otvorenie súťaže
09:30 – začiatok plnenia súťažných disciplín
12:00 – ukončenie súťažných disciplín
12:15- nástup a vyhodnotenie súťaže
12:30- ukončenie súťaže

Propozície súťaže:
Súťažiť sa bude podľa pravidiel pre celoštátnu hru Plameň.
Miesto súťaže: futbalový štadión TJ Slavoj Moravský Svätý Ján
Výstroj: pracovné alebo športové oblečenie, športová obuv, prilba, opasok
Štartovné: 10 ,-€/ družstvo (vrátane stravy)
5 ,-€/ družstvo bez stravy
Protest : podať písomne do 10 minút od ukončenie pokusu hlavnému rozhodcovi – poplatok 7,-€

Pravidlá súťaže:
Súťaž prebehne v disciplýnach požiarny útok s vodou a štafete na 400 metrov s prekážkami. Súťaží sa v karegóriach chlapci a dievčatá. Zmiešaný kolektýv je zaradený do kategórie chlapcov. Do celkového hodnotenia sa zarátavajú výhodové body za vek 10 členov družstva.
Kompletné náradie aj PPS 12 na disciplínu požiarny útok s vodou si zabezpečí súťažné družstvo a na disciplínu štafeta na 400 metrov s prekážkami náradie zabezpečí poriadateľ. Pre posledný úsek štafety môže družstvo použiť vlastné náradie.
Pri plnení disciplín súťažiaci musia používať ochranné prilby a opasok.
V prípade nižšieho počtu družstiev sa bude súťažiť na dva pokusy, pričom do záverečného hodnotenie sa bude rátať lepší čas z oboch disciplín.

Družstvo chlapcov a dievčat umiestnené na prvom mieste sa stáva držiteľom putovného pohára DHZ Moravský Svätý Ján po dobu jedného roka.

Dôležité upozornenie:
1. Každý súťažiaci musí mať kartičku poistenca.
2. Nádrž sa počas pokusu nebude dopĺňať vodou.

Prihlásenie do súťaže:
Prihlášku do súťaže je treba zaslať na adresu: Linder Ivan, Nová 859 Moravský Svätý Ján 908 71, telefonicky na č. 0949 471 358 alebo 0905 828 522, alebo e-mail na adresu linder.ivan77@gmail.com príp. ivan.linder52@gmail.com najneskôr do 19.5. 2013. Družstvám, ktoré nebudú prihlásené nebude poskytnutá strava.

Ďalej: Pozvánka a prihláška

Linder Ivan 


.

BM: Ustekana sobota