Múzeá v Malackách a Skalici sa zapojili do celoslovenskej spoločnej akcie Noc múzeí a galérií.

Program v Malackách – 17.mája
Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera sa do akcie zapojí vlastným bohatým programom už v piatok 17. mája. Deň múzeí v Malackách sa bude konať na dvoch miestach. V kryptách pod františkánskym kostolom a v mestskom centre kultúry. V kryptách v čase od 12.00 do 17.00 h sprievodca oboznámi návštevníkov s rodom Pálfiovcov a predstaví im výstavu Detaily historických Malaciek.

Hlavný program sa bude odohrávať od 10.-tej hodiny v Mestskom centre kultúry Malacky na Záhoráckej ul. 1919. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si viaceré výstavy – Peter Šelc: Kresba ako začiatok, Prírastky zbierkových predmetov múzea za posledné roky, Historické pečate, pečiatky a erby z Malaciek.
Remeselníci predstavia svoje umenie priamo pred očami záujemcov, o dobrú náladu sa bude starať gajdoš a tetka Bjeta s Marinú predvedú originálne divadelné scénky v záhoráčtine. V popoludňajších hodinách bude k dispozícii umelecká tvorivá dielňa. Každý návštevník bude mať možnosť zapojiť sa do zábavného historického kvízu.
Záver Dňa múzeí bude patriť umeleckým predstaveniam. O 17.00 h Detské divadelné štúdio a Štúdio mladých Divadla na hambálku zarecitujú Veršohranie v múzeu a potom je na programe komorný koncert Vlada Handla.

Program v Skalici – 18.mája
Záhorské múzeum v Skalici  otvorí svoje brány ráno od 10-tej hodiny. Návštevníkom bude k dispozícií stála expozícia a Galéria Júliusa Koreszku ako aj výstava Včelárstvo v Pomoraví spojená s ukážkami spracovania včelích produktov (zdobenie medovníka, práca s voskom). Záhorské múzeum zatvorí svoje brány o 20-tej hodiny.

Všetky vstupy do múzea, galérie i krýpt budú voľné.


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

20 rokov