Moderné Očné centrum so špičkovými odborníkmi, kvalitná prístrojová technika, či skrátenie čakacích lehôt na vyšetrenia. To všetko je k dispozícii pacientom celého regiónu Záhorie v rozšírenom Očnom centre Nemocnice Malacky, ktoré sa špecializuje na chirurgickú liečbu sivého zákalu.

Rozšírenie priestorových, odborných i technických kapacít pri diagnostike a liečbe oka o druhú ambulanciu s odborníkom prinesie pacientom podstatné skrátenie čakania na vyšetrenia. Viac termínov tak bude k dispozícii aj pre operácie sivého zákalu (katarakty), za ktorou by Záhoráci museli cestovať najbližšie do Bratislavy alebo iných regiónov.

„Operácie oka patria k tým, ktoré nevyžadujú zdĺhavú hospitalizáciu, ako to bolo v minulosti. Väčšina z nich sa teraz realizuje v rámci jednodňovej chirurgie, odstránenie sivého zákalu patrí k najbezpečnejším a najúčinnejším metódam. Vo svete sa ich vykonáva viac ako 3 milióny ročne. Som rada, že sme túto možnosť, ktorá nepochybne zvýši kvalitu života, mohli v ešte väčšom rozsahu priniesť obyvateľom regiónu Záhorie. Výhodou nášho centra je tiež fakt, že ak by sa aj čokoľvek stalo, pacient okamžite dostáva zázemie a servis v rozsahu nemocnice, nielen ambulancie, kde sa zákrok vo všeobecnosti vykonáva,“ približuje očná lekárka MUDr. Anna Belačková.

Operácia sivého zákalu vrátane prípravy pacienta pred samotným chirurgickým zákrokom trvá približne 20 minút, po jej skončení odchádza domov. Predchádza mu dvoj až trojhodinová odborná konzultácia, v rámci ktorej sa pacient oboznámi so všetkými podrobnosťami a po dohode s odborníkom si vyberie novú umelú šošovku. Tá nahradí vlastnú, poškodenú. Po kontrole na druhý deň môže človek vykonávať ľahkú pracovnú činnosť a nenáročný pohyb, po troch týždňoch je schopný plnohodnotne sa vrátiť do normálneho života vrátane práce, záľub, či športu.

Sivý zákal je zakalenie očnej šošovky, ktoré postihuje mnoho ľudí v priebehu starnutia. Výskumy ukázali, že je hlavnou príčinou straty zraku u populácie staršej ako 55 rokov. Prejavuje sa pomaly rastúcou poruchou videnia a silnými príznakmi oslepenia. Pacienti v pokročilom štádiu uvádzajú, že vidia akoby cez mliečne alebo zamrznuté sklo. Rozvoj ochorenia môžu urýchliť niektoré iné diagnózy, napr. cukrovka. Jedinou a najúčinnejšou liečbou je operačné riešenie.

Zuzana Kovaľová


.

3D filamenty 2023