Mesto Malacky vyhovelo žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Najsvätejšej Trojice o dotáciu na rekonštrukciu Svätých schodov. Poskytne na ňu viac ako 22 tisíc eur. Použité budú na opravu troch oltárov v Kaplnke Svätých schodov.

Táto významná pamiatka má už 352 rokov a potrebuje obnovu. Sväté schody sú pre rekonštrukciu zatvorené už niekoľko mesiacov a náklady sa šplhajú do desiatok tisíc eur. Nutná je nielen oprava schodov a kaplnky ako takých, ale aj elektriny, osvetlenia, okien a dverí.

Malacky sú vďaka Svätým schodom ojedinelým pútnickým miestom. Sväté schody pripomínajú Ježišovo kráčanie po schodoch do siene rímskeho vladára v Jeruzaleme Pontiusa Piláta. Keď židia odsúdili Krista na smrť, potrebovali totiž od Piláta podľa vtedajších platných zákonov súhlas na vykonanie tohto rozsudku. Neskôr boli schody prenesené do Ríma a veriaci ľud tam konal kolenačky pobožnosti na pamiatku Kristovho utrpenia.

Keďže nie každý veriaci má možnosť putovať do Ríma, zrodila sa túžba priblížiť si aspoň iným spôsobom udalosti utrpenia Krista. Tak sa rozšírila napríklad aj pobožnosť krížovej cesty a na niektorých miestach sa začali vyhotovovať aj schody podľa Svätých schodov v Ríme. Túto myšlienku zrealizoval i zakladateľ františkánskeho kláštora v Malackách.

Najstaršie zmienky o františkánoch v Malackách sú z roku 1647. Vtedy sa udáva, že na pokraji mestečka Malacky zo štedrosti grófa Pavla Pálffyho sa stavia kláštor pre menších bratov, čiže františkánov. No nedá sa hovoriť o stavaní kláštora celkom od základov, pretože išlo o úpravu bývalého panského kaštieľa. Ale kláštorný kostol bol stavaný od základov. Stavba kostola a úprava kláštora bola dokončená v roku 1653. Kaplnka so Svätými schodmi bola pravdepodobne dokončená iba trochu neskôr.

Michaela Janotová


.

Je ok, ak nie si ok BSK