Rekreačnej oblasti Rudava sa týka aj atraktívny zámer bratislavského investora. Spoločnosť STAV-TRADE tu v rámci projektu “Chaty Rudava západ – Malé Leváre“ plánuje vybudovať nové jazero na kúpanie s ostrovom uprostred a s napojením na jestvujúce jazero “Šutrovňa“. V pláne je tiež vybudovanie 18 samostatne stojacich rekreačných chát, príjazdovej komunikácie v areáli a ďalšej infraštruktúry.

Navrhovaná činnosť počíta s celkovým záberom 21057 m² dotknutého územia. Ochranárov určite poteší, že realizáciou projektu nebudú zlikvidované žiadne významné biotopy a lokality chránených druhov. Chaty budú nadväzovať na už existujúcu rekreačnú oblasť, takže sa nepredpokladá žiaden negatívny vplyv na CHVÚ Záhorské Pomoravie.
Keďže obec Malé Leváre v súčasnosti nemá spracovaný územný plán, vo svojom stanovisku z apríla 2012 k investičnému zámeru vyjadrila súhlasné stanovisko. Investor by s prácami chcel začať už v najbližších
mesiacoch.

Záhorák – regionálny týždenník


.
Toto je čítané

Muž v Holíči mieril na autá dlhou airsoftovou zbraňou

Na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a hraničným priechodom s Českou republikou…

BM: Ustekana sobota