Video v článku! Slovenská liga v hasičskej stovke (SLvHS) štartuje svoje prvé kolo prvého ročníka v Kútoch.

Kúcanská stovka 2013 sa uskutoční v sobotu (1.6.)  na Základnej škole Andrea Radlinského v Kútoch (od 12:00h prezentácia, štart 13:00h).

SLvHS pre rok 2013 pozostáva zo šiestich kôl
1. DHZ Kúty 1. jún 2013 – miesto pretekov Základná škola Kúty
2. DHZ Spišská Sobota 22.jún 2013 – miesto pretekov OR HaZZ Poprad
3. DHZ Púchov 30. jún 2013 – miesto pretekov Hasičská stanica Púchov
4. DHZ Podvysoká 18. august 2013 – miesto pretekov futbalový štadión Podvysoká
5. DHZ Veľký Lapáš 25. august 2013 – miesto pretekov OR HaZZ Nitra
6. DHZ Poprad 21.september 2013 – miesto pretekov OR HaZZ Poprad

Registrácia na súťaž je do 30.mája na webe www.startovky.stovky.sk.

Jednotlivci súťažia medzi sebou o umiestnenie v jednotlivých kolách a o umiestnenie v celkovom hodnotení.Súťažiaci na základe dosiahnutého času získa umiestnenie (do hodnotenia sa počíta lepší dosiahnutý čas z dvoch pokusov).

Družstvá súťažia medzi sebou o umiestnenie v jednotlivých kolách a o umiestnenie v celkovom hodnotení. Súťažné družstvo sa skladá z troch tých istých súťažiacich z jednej DHZ (v trojčlennom družstvo môže byť jeden profesionál, ktorý je členom tej istej DHZ ako ostatní dvaja pretekári), pričom do hodnotenia sa počíta súčet bodov dvoch lepšie umiestnených pretekárov. Celkovým víťazom v kategórii družstiev sa stáva družstvo, ktoré získalo najvyšší počet bodov.


.
Toto je čítané

V Senici vyhodnotili 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Vo štvrtok (18.4.) sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konalo…

BM: Ustekana sobota