Správu budeme priebežne aktualizovať! Rieka Morava dosiahla 3.stupňa povodňovej aktivity na Záhorí užť na dvoch miestach. Z veľkej časti za to môže rozvodnený Dunaj.

utorok 4.6. 17:00h | Morava dosiahla 3. stupňa povodňovej aktivity
Vzhľadom na vysoký vodný stav hladiny na Dunaji sa v dolnej časti Moravy naďalej očakáva vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s dosiahnutím úrovne zodpovedajúcej 3. SPA, spôsobený vzdutím hladiny z Dunaja. Kompa Záhorská Ves – Angern pre vysokú hladinu rieky Morava nepremáva. Na prejazd do Rakúska môžete využiť most Moravský Svätý Ján – Hohenau. Hladina rieky Morava stúpa v Kopčanoch aj Moravskom Svätom Jáne.


Rieka Morava vo Vysokej pri Morave –  utorok (4.6.)  Foto: Kristína Nováková

Takto neškodne vyzerala rieka Morava v utorok na obed na hraničnom prechode Moravský Svätý Ján… do kedy asi? Foto: Štefánia Prítrská


Rieka Morava v rekreačnom stredisku Adamov (4.6.2013 o 14 hod). Foto: Lukáš Kotvan

utorok 4.6. 15:00h | Polícia je pripravená na povodňovú situáciu
“V prípade potreby budeme uzatvárať komunikácie a odkláňať premávku. Zvýšený dohľad budeme vykonávať najmä na hrádzach a v blízkosti vodných tokov. Dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia a pokyny policajtov. ” povedala policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Policajné hliadky majú oprávnenie na zakázanie vstupu do rizikových oblastí, aby zabránili zbytočným tragédiám. Polícia preto vyzýva verejnosť k ústretovému správaniu a k spolupráci.

Rieka Morava v Brodskom – pondelok (3.6.). Foto: Martin Fekete


.

Je ok, ak nie si ok BSK