Dňa 30.mája sa uskutočnilo v areáli kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave krajské kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.

Zúčastnilo sa na ňom celkom 11 zmiešaných družstiev zo základných škôl Trnavského kraja. Náš región reprezentovali družstvá zo ZŠ Čáry, ako víťaz obvodného kola a ZŠ Šaštín-Stráže. Pri plnení súťažných disciplín súťažiaci preukázali nielen teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy ale i praktické zručnosti, ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, správne zvolenie evakuačnej batožiny, poskytovanie prvej pomoci a volanie na záchrannú linku IZS 112. Po celý čas súťaže oči zúčastnených tlačili búrkové mračná preč od miesta konania súťaže. Počasie vydržalo a pršať začalo symbolicky až počas vyhlásenia výsledkov, kde jedným padali slzy šťastia a iným slzy smútku. Najšťastnejšími v tej chvíli boli žiaci Základnej školy Čáry, ktorí obhájili minuloročné víťazstvo pred ZŠ Katlovce a ZŠ F.E. Scherera  Piešťany. Víťazstvo to však bolo zaslúžené nakoľko získali plný počte bodov a opäť sa kvalifikovali na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v septembri. Dobre si počínali aj žiaci zo ZŠ Šaštín-Stráže, ktorí vo vyrovnanej súťaži obsadili pekné 5. miesto. Členom súťažných družstiev patrí poďakovanie za výbornú reprezentáciu a pedagógom za ochotu a nadšenie pri príprave žiakov na Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany.

Igor Janšák
vedúci odboru CO a KR
Obvodného úradu Senica


.

Osobnosti kraja BSK