V súvislosti s nadchádzajúcim Svetovým dňom proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov (15.6.) pripravujú policajní preventisti v týždni od 10. do 17. júna 2013 na celom Slovensku stretnutia so seniormi. Ich cieľom bude poinformovať seniorov o rizikách a nástrahách, ktoré im hrozia predovšetkým, ako jednej z najrizikovejších skupín v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.

 

V roku 2012 sa stalo obeťami trestných činov 1 653 osôb vo veku nad 60 rokov, z čoho bolo 754 mužov a 899 žien. Stali sa obeťami predovšetkým majetkovej a násilnej kriminality. V 36 prípadoch polícia riešila aj trestné skutky týrania blízkej a zverenej osoby.

Aj z tohto dôvodu polícia venuje seniorom zvýšenú pozornosť pri plnení svojich úloh a realizuje viacero preventívnych projektov a aktivít pre seniorov. Koncom roku 2012 začali policajní preventisti realizovať celoslovenský preventívny projekt pre seniorov pod názvom „Bezpečná jeseň života“. Projekt ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, aby seniori poznali spôsob, ako sa nestať obeťou trestného činu.

A aké sú základné rady, ako sa nestať obeťou trestného činu?

  • nechodiť po uliciach mesta, či obce v neskorých nočných hodinách,
  • nedávať sa do reči s cudzími ľuďmi a nerozprávať im o svojom súkromí,
  • byť opatrný pri rôznych cenovo „výhodných“ ponukách neznámych občanov,
  • nepodpisovať nič, čo ste si neprečítali, prípadne čomu nerozumiete,
  • využiť všetky dostupné bezpečnostné prvky na zabezpečenie svojho obydlia, ako napríklad retiazky na dverách, kľúče v zámke, elektronické zabezpečovacie zariadenia, bezpečnostné fólie na sklenenej výplni okna, či dverí alebo kovové mreže na vyvýšených prízemiach, kde je ľahký prístup možného páchateľa z ulice,
  • s neznámymi osobami, ktoré zazvonia pri dverách komunikovať len cez pootvorené dvere zabezpečené retiazkou; ak je to možné, pri komunikácii s cudzími ľuďmi nebyť sám,
  • nehanbiť sa požiadať o pomoc, ak si myslíte, že ju potrebujete.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, pozývame predovšetkým seniorov na stretnutia s policajnými preventistami, na ktorých sa môžu dozvedieť o tom, na aké osoby si majú dávať pozor, ako sa správať, aby sa nestali obeťou trestného činu, prípadne na koho sa obrátiť, ak budú potrebovať pomoc.

OR PZ v Senici navštívi v stredu (12.6.) p 14:00h Denné sanatórium pre tretí sektor na Hviezdoslavovej ulici v Senici.

Martina Kredatusová


.
Toto je čítané

Trnavský samosprávny kraj ocenil skalickú pôrodnicu

Počas slávnostného galavečera Trnavská župa odovzdávala výročnú Cenu Trnavského samosprávneho kraja viac…

BM Záhada Vedy