V piatok (31. mája) sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet. Tretí ročník celoštátnej postupovej súťaže v 6 cudzích jazykoch, do ktorej sa SSOŠ Via Humana prihlásila po prvýkrát, má pre školu výnimočnú chuť úspechu.

Našu školu reprezentovali dve skupiny s pripravenými divadelnými predstaveniami v anglickom a nemeckom jazyku. Do celoslovenského finále sa študenti prebojovali suverénnymi víťazstvami v krajskom semifinále a finále, ktoré sa konali v marci a apríli 2013. Herecké výkony našich študentov očarili nielen porotu, ale získali si aj divákov, ktorí ich ocenili veľkým potleskom. Študenti anglického jazyka pod vedením Mgr. Jany Obuchovej sa s moderným prevedením klasickej divadelnej hry „Rómeo a Júlia“ umiestnili na krásnom druhom mieste a študenti nemeckého jazyka pod vedením Mgr. Viery Psotovej s paródiou na dejiny a osobnosti Nemecka pod názvom „Život na tržnici“ boli ocenení čestným miestom. Nové formy, aktívna práca študentov a kreativita ich učiteľov je zárukou aj do budúcnosti, že tento úspech nebude ojedinelý.

Jana Obuchová


.

Osobnosti kraja BSK