V sobotu 15.6. sa mohlo oko milovníka ľudových tradícií a krojov pokochať pohľadom na rôznorodosť krojov z nášho Slovenska ale i zo zahraničia.

To sa zišli v Oreskom kde sa konali Medzinárodne folklórne slávnosti a „Dni pece“. Po úvode, ktorý sa konal v miestnom KD sa presunul krojovaný sprievod za hudobného doprovodu na ihrisko miestnej TJ, kde prítomných privítal starosta obce p. Mikuš. Po krátkom extemopore z el. prúdom ktorý akoby chcel vzdorovať výkonom súborov a nakoniec zmúdrel, sme mali možnosť vychutnať spevy a tance krojovancov z Lopašova, Ratiškovic, Križovian,Borského Mikulášu, Gbelov…

Akciu poctil svojou návštevou aj ing. Tibor Mikuš, PhD súčasný predseda Trnavského samosprávneho kraja ktorého s Oreským úzko spája príbuzenský vzťah s niektorými občanmi obce. P. Mikuš dostal od obce aj pamätný dar a od súboru SLZA z Borského Mikuláša pre zmenu zase symbolický fašiangový výprask. Počasie sa tento krát organizátorom nadmieru vydarilo a tak nezostáva než sa tešiť na budúci ročník tejto akcie a čakan čím nás organizátory prekvapia.

Marian Holenka – eMHart agency (text a foto)


.

BM: Ustekana sobota