Turistická informačná kancelária mesta Skalica sa zapojila do projektu turistických vizitiek.

Filozofiou tohto projektu je propagácia miest Českej republiky a Slovenska. Návštevník príde do mesta, zakúpi si WANDER BOOK (turistický denník ) a zbiera samolepky, ktoré si lepí do tohto denníka. Cieľom projektu je skompletizovať celú zbierku samolepiek z miest, ktoré turisti navštívia. WANDER BOOK a nálepky z nášho mesta si môžete zakúpiť v Turistickej informačnej kancelárii mesta Skalica.

Turistická informačná kancelária mesta Skalica


.

INAT Rezanie laserom