Začínajú prázdniny a kúpanie sa stáva hlavným programom počas dňa. Príjemným ochladením počas horúcich letných dní je kúpanie na prírodných či umelých kúpaliskách.

Avšak aj tu treba byť ostražitý a zbytočne neriskovať. Veľmi dôležité je vchádzať do vody pomaly a ovlažovať sa postupne. Prehriaty organizmus totiž nemusí vždy zvládnuť prechod z tepla do studenej vody. Taktiež alkohol zvyšuje riziko utopenia.

V priebehu minulého roka sa utopilo 92 osôb, 27 bolo pod vplyvom alkoholu a telesné orgány zlyhali v 18 prípadoch. Najväčšie riziko utopenia predstavovali tečúce vody, tie si zobrali život 40 osôb. Netečúce vody si vyžiadali 22 obetí a priehrady 16. V bazénoch sa utopili dvaja. Čo sa týka vekovej kategórie, vo vode prišli o život štyri deti do 10 rokov, osem mladých ľudí do 20 rokov. Od 20 do 40 rokov sa utopilo 26 osôb, do 50 rokov 18 osôb. Rizikovou kategóriou sú aj staršie osoby, do 60 rokov sa utopilo 20 ľudí a nad 60 rokov 16 osôb. V drvivej väčšine išlo o osoby mužského pohlavia. V roku 2011 sa upotilo 124 osôb, v roku 2010 takto prišlo o život 129 osôb, v roku 2009 120 ľudí a o päť menej v roku 2008. Aby bolo kúpanie príjemným oddychom, a nie hazardom s vlastným zdravím, treba dodržiavať nasledujúce zásady:

Na prírodných kúpaliskách

  • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody.
  • Rešpektujte označenia zákazu kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy.
  • Do hlbokej vody by mali ísť iba zdatní plavci a ani tí nie jednotlivo.
  • Do vody vstupujte postupne, vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
  • Ak ste pili alkohol, na kúpanie radšej zabudnite.
  • Na umelých kúpaliskách
  • Pred vstupom do bazéna sa osprchujte.
  • Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.
  • Neskáčte hlavičky tam, kde je to zakázané. Môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.

Vždy majte svoje deti pod dozorom a nespúšťajte ich spod dohľadu. Každý predsa vie, že na nešťastie stačí aj zlomok sekundy. Taktiež nezaškodí naštudovať si základné pravidlá prvej pomoci a v telefóne mať uložené čísla na záchranné zložky pre prípad núdze. Pristupujme k svojim životom zodpovedne, aby zostali na letné prázdniny len pekné spomienky.

Denisa Baloghová


.

Je ok, ak nie si ok BSK