Mesto Skalica spolu s partnerským Mestom Strážnice ukončilo vybudovanie plávajúcej cezhraničnej enviromentálnej expozície na Baťovom kanáli.

mesto-skalica-batov-kanal-cestovnyinformator

Nová expozícia je navrhnutá ako plavidlo kotviace v prístave. Vďaka motoru sa expozícia bude premiestňovať v rámci samostatných prístavov po Baťovom kanáli. Okrem enviromentálne zameraných náučných tabúľ a propagačných materiálov obsahuje aj TV a reproduktory. Audiovizuálne prezentácie sú týmto vhodné nielen pre turistov zo Slovenska a Českej republiky, ale aj pre školy celého prihraničného regiónu.
Vytvorením plávajúcej expozície a náučného propagačného materiálu „Okolo Moravy a Baťáku“ má Mesto Skalica záujem o podporu a propagovanie cezhraničného cestovného ruchu.

Slávnostný krst a otvorenie novej expozície sa uskutoční vo štvrtok, dňa 4. júla 2013, o 15:00 hod v Prístave Skalica.

Projekt, v hodnote 39.700 €, bol realizovaný od 1. júna 2012 a bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektov.

Andrea Orbanová


.

Osobnosti kraja BSK