Presne v deň (13.6.), kedy slávia pravoslávnych veriaci Nanebovstúpenie Hospodina (Voznesenie), sa v miestach budúceho pravoslávneho chrámu v Holíči uskutočnilo posvätenia jeho základov.

holic-pravoslavny-chram-polozenie-zakladneho-kamena

Spolu s  pravoslávnymi veriacimi z  Holíča a okolia sa na akte zúčastnil najvyšší predstaviteľ pravoslávnej cirkvi na Slovensku vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a  Slovenska a  tiež vladyka Jáchym, biskup hodonínsky. Nechýbal správca Pravoslávnej cirkevnej obce v  Holíči Jakub Jacečko, ktorý je iniciátorom založenia nového chrámu.

Slávnosť založenia nového chrámu vyvrcholila posvätením jeho základov a poklepaním základného kameňa. Vladyka Rastislav do neho vložil gramotu (listinu), v  ktorej je napísané, že chrám bude zasvätený na počesť ikony Matky Božej Počajevskej a  zároveň sv. Cyrilovi a  Metodovi, ktorí k  nám priniesli vieru a  kultúru z Carihradu.

pravoslavny-chram-holic-projekta-svidnik

Výstavba vlastného chrámu sa bude môcť uskutočniť vďaka iniciatíve i získaným financiám. Prispieť finančne chce aj mesto Holíč a  tiež primátor Zdenko Čambal, ktorý prisľúbil podporiť stavbu z vlastných zdrojov. Ak všetko pôjde podľa očakávania, pravoslávny chrám s  dominantou kupolou a  typickou cibuľovitou vežičkou privíta veriacich na prvej svätej liturgii v roku 2016.

Zdroj: Holic.sk


.

BM: Ustekana sobota