Zväz záhradkárov odporúča pestovateľom broskýň v dňoch 10.-18 júla vykonať postrek proti larvám 2. generácie obaľovača broskyňového účinnými prípravkami ako Ceon 5 CS, In-Sek, karate Zeon, Decis EW 50, Delta EW 50 a Lambdol.

obalovac-broskynovy-zahradkar-na-zahori

Obaľovač broskyňový, podobne ako aj 2. generácia obaľovača slivkového spôsobuje známu červivosť plodov týchto kôstkovín. Hlavne pri skorých odrodách broskýň je potrebné voliť ošetrenie prípravkami s čo najkratšou hygienickou ochranou lehotou. Liahnutie lariev obaľovača slivkového v našich podmienkach možno predpokladať v období od 15. -24 júla. V tomto období možno vykonať ošetrenie nasledovnými účinnými prípravkami :Calypso 480 SC,Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50 a Mospilan 20 SP.

Pretrvávajúce suché počasie podporuje vývoj hlavne múčnatky a to u viniča, jadrovín, hlavne náchylných odrôd, ale aj na zeleninách. Podobne aj listové vošky sa na zle ošetrovaných rastlinách značne premnožujú. V prípade výskytu oboch škodlivých činiteľov na ovocných stromoch, čo je veľmi časté odporúčame vykonať kombinovaný postrek, keď prípravky proti voškám ako Calypso 480 SC, alebo Dusban 480 EC, Pirinex 48 EC, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Nurelle D a Reldan 22 aplikujeme spolu s fungicídmi proti múčnatke ako je Topas 100 EC, alebo Domark 10 EC, mimo horúčav možno použiť aj Kumulus WG, alebo aj prípravky účinkujúce zároveň proti chrastavitosti jadrovín ako Zato 50 WG, Talent a iné.

Veľký význam v tomto období prikladáme letnému presvetľovaciemu rezu ovocných drevín, ktorý okrem podpory tvorby kvetných púčikov môže mať i význam ako mechanické odstránenie napadnutých častí ovocných drevín chorobami a škodcami, ako napríklad vošky, méry, múčnatky a iné.
Na intenzívne zavlažovanej tekvicovej zelenine, cibuľovinách, paradajkách a zemiakoch je zaznamenaný výskyt plesní. Pri aplikácii vhodných fungicídov, hlavne pri uhorkách a paradajkách kladieme veľký dôraz na dodržiavanie hygienickej ochrannej lehoty. Na kapustovej zelenine sa vyskytuje molica lastovičníková, na ostatných tiež molica skleníková. Proti molici skleníkovej je možné zasiahnuť prípravkami ako Karate Zeon 5 CS, Sanmite 20 WP a Calypso 480 CS, proti strapkám na vysadených sadeniciach je účinný prípravok Dursban 480 EC, v prípade výskytu roztočov odporúčame účinné akaricídy ako Omite 30 WP a Vertimec.

V druhej polovici júla sa predpokladá nálet dospelcov u nás nového škodcu na kukurici či už lahôdkovej, alebo aj zrnovej, ktorým je kukuričiar koreňový. Larvami napadnuté mladé rastliny v tomto období vytvárajú tzv. husie krky, tieto jedince v prípade výskytu odstraňujeme z porastu. Proti dospelým chrobákom, ktoré sú k nám zavlečené z Ameriky a sú tiež čeľaďou príbuzné pásavke zemiakovej je v prípade veľkého výskytu je potrebné zasiahnuť prípravkami ako Decis 50 WP, Delta 50 EW a Fury 100 EW.

Okrem už spomenutých hygienických ochranných lehôt treba dávať pozor pri aplikovaní pesticídov na veľmi nebezpečný úlet postrekovej látky na susediace plodiny, nakoľko už v tomto období viacero ovocia a zelenín je v konzumnej zrelosti a postreky treba vykonávať len za bezveterného počasia.

Alojz Kunštek, www.szzsekule.webnode.sk


.
Toto je čítané

Most ponad Chvojnicu pri Holíči je v zlom technickom stave

Veľká časť mostov po celom Slovensku je v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Výnimkou…

BM Salon EV