Bratislavský kraj bude robiť na Záhorí ďaľšie postreky proti komárom. Trnavský kraj nič podobné neplánuje.

komare_zahori_foto_filip_kralJe potreba bojovať proti komárom?  Foto: Filip Kráľ, Moravský Svätý Ján

Pozemné aj letecké postreky proti komárom
Bratislavský kraj robí ďalšie postreky proti kalamitnému výskytu komárov. “V deviatich obciach v povodí rieky Morava sa robia postreky pozemnou aplikáciou, v piatok sa použije aj letecká aplikácia. Náklady sú 135-tisíc eur,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Pozemná aplikácia sa použila v obciach Gajary, Malé a Veľké Leváre, Kostolište, Láb, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Jakubov a Lozorno. Letecké postreky sa budú robiť v piatok ráno vo všetkých menovaných obciach. Bratislavský kraj situáciu pravidelne monitoruje, komunikuje so starostami obcí aj s Okresným úradom životného prostredia v Malackách. Výber lokalít závisel od požiadaviek jednotlivých obcí a operatívneho monitoringu.

“TTSK nemá v rozpočte vyčlenené prostriedky na riešenie kalamitného výskytu komárov, samosprávne kraje nie sú povinné túto činnosť zabezpečovať.” povedal pre Záhorí.sk hovorca Trnavského samosprávneho kraja Ivan Krajčovič. Dodal, že podľa usmernenia Ministerstva vnútra SR, zo dňa 1. 7. 2013 zabezpečujú postreky starostovia obcí v rámci riadenia povodňových záchranných prác na základe usmernenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Štát obciam náklady preplatí. Bohužial v obciach na Záhorí neboli, až na výnimky, vyhlásené žiadne protipovodňové záchranné práce. Na nákladné postreky preto musia starostovia obcí nájsť vlastné prostriedky.

Trnavský kraj pomôže finančne len niektorým obciam
Obciam združeným v Centrálnom krízovom fonde TTSK  poskytne kraj na riešenie kalamitného výskytu komárov finančné prostriedky maximálne do výšky 50% nákladov. Zo Záhoria sú členmi krízového fondu len mesto Holíč a obec Kátov. Obciam Brodské, Gbely, Kopčany a Skalica  môže rada fondu poskytnúť návratnú bezúročnú finančnú pôžičku.


.

Lapková patrola