V týchto dňoch boli začaté stavebné práce na dvoch cyklotrasách v extraviláne mesta Skalica.

Vystavba_cyklotras_skalica

Prvá nová asfaltová cyklotrasa „Skalica – RO Zlatnícka dolina“ bude dlhá 4,524 km.
Začiatok trasy je za Štvrťou v šírom poli v nadmorskej výške 206 m n.m. Končiť bude v nadmorskej výške 331 m. n.m. na jestvujúcej ceste v Zlatníckej doline.

Začiatočný úsek druhej novej komunikácie „Skalica – RO Mlýnky“ sa nachádza vo výške 273 m n. m. , cieľ je v nadmorskej výške 251 m n. m. Táto cyklotrasa meria 1,744 km.
Obidve cyklistické komunikácie sú navrhnuté ako dvojprúdové obojsmerné cesty v celkovej šírke 3 m ( dva cyklistické pruhy šírky 1,5 m ). Krajnice budú 0,5 m široké a spevnené štrkodrvou. V najproblematickejších úsekoch budú vybudované dláždené zemné priekopy. Ich úlohou bude ochrana pred zalievaním týchto ciest pri dažďoch.

Stavebné práce na cyklotrasách Skalica – RO Zlatnícka dolina a Skalica – RO Mlýnky sa realizujú v rámci projektu „Cyklotrasy bez hraníc“, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Partnerom projektu je mesto Strážnice a obec Sudoměřice.
Celkové náklady výstavby predstavujú sumu 875.335,16 ,- €, realizátorom stavby sú Cesty Nitra a.s.
Predpokladá sa, že tieto nové dve cyklotrasy budú naplno k dispozícií obyvateľom na športovo-relaxačné účely už začiatkom septembra 2013.

Andrea Orbanová


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia v Senici novú telocvičňu

Stavba novej športovej haly pri župnej Strednej odbornej škole podnikania v remeslách…

BM: Ustekana sobota