V stredu 17. júla bol slávnostne odovzdaný do užívania fitness park pre seniorov, ktorý sa nachádza v mestskom parku a Mesto Senica ho vybudovalo s finančnou pomocou 4 417 eur z Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky.

fitness-park-pre-seniorov

Náklady mesta Senica na vybudovanie parku boli vo výške 1 432 eur. Primátor mesta Ľubomír Parízek pri tejto príležitosti ocenil myšlienku vybudovania zariadení, ktoré pomôžu starším občanom precvičiť si celé telo a držať sa v kondícii.

Vo fitness parku sú pre seniorov umiestnené 4 kondičné zariadenia, ktoré slúžia na posilňovanie rôznych svalových partií v oblasti brucha, bedrovej oblasti, horných i dolných končatín. Vďaka nim sa zlepšuje ohybnosť. Priaznivo pôsobia na cievnu a obehovú sústavu. Zlepšujú celkovú pohyblivosť a precvičujú kĺby. Rozvíjajú aeróbne schopnosti, rovnováhu, koordináciu. Slúžia k precvičeniu celého tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera. V blízkosti kondičných zariadení sú umiestnené informačné tabule, ktoré informujú ako správne na zariadeniach cvičiť, ktoré telesné partie a orgány posilniť a ako zvýšiť pohyblivosť.

Viera Barošková, Senica.sk (krátené)


.

BM: Ustekana sobota