Vzhľadom na premenlivé a chladnejšie počasie sa návštevnosť sezónnych prírodných aj umelých kúpalísk v uplynulom týždni znížila. RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru. 

K 16.8.2013 bolo vydané povolenie na prevádzku pre 17 prírodných kúpalísk (s vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie):
TT kraj – RO Gazárka Šaštín Stráže, RO Kunovská priehrada

Vyhovujúce boli i výsledky tohto týždňových odberov vzoriek vôd z jazera Malé Leváre (Rudava). Minulotýždňový  nevyhovujúci údaj bol pravdepodobne spôsobený jednorazovým neštandardným výsledkom v rámci iného projektu (Cyanobactérie?) a nie o oficiálny výsledok zo stanoveného odberového miesta v rámci ŠZD nad kvalitou rekreačných vôd počas kúpacej sezóny 2013.

Vzhľadom na zhoršovanie kvality vody na kúpanie sa neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na prírodnom kúpalisku Gazárka – Šaštín Stráže.

gazarka-bagr-c-1-jul-2013Gazárka 2.júla 2013 – Bagr č.1  Foto: BD

 

Zdroj: ÚVZSR


.

BM: Ustekana sobota