V sobotu 17. augusta 2013, sa o 7:00  ráno  rozoznela siréna a zobudila obyvateľov Veľkých Levár. Táto siréna tento krát neoznamovala požiar,  ale to, že DHZ Veľké Leváre oslavuje 130. výročie založenia zboru.

130-vyrocie-DHZ-Velke-Levare-2

Dobrovoľný Hasičský Zbor bol založený 11. júna 1883, pričom hlavnými zakladateľmi boli gróf Štefan Wenckheim a uhorský kráľ František Jozef I. . DHZ patrí medzi najstaršie zbory na Záhorí a počas 130 rokov svojej existencie si vybudoval popredné postavenie medzi Dobrovoľnými hasičskými Zbormi na Záhorí. Náš zbor zasahoval pri desiatkach rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, či v minulosti alebo dnes. Môže sa popýšiť niekoľkými unikátmi, ako napríklad to, že socha svätého Floriána, patróna hasičov, je vyhotovená z bronzu a nie z obvyklého kameňa alebo že, ručná striekačka, ktorú zbor používal od prvých rokov svojej existencie, sa do súčasnosti zachovala v prevádzkyschopnom stave.

130-vyrocie-DHZ-Velke-Levare-3

 

Celé oslavy 130. výročia založenia zboru, sme zahájili pochodom na cintorín, kde sme si položením venca uctili zosnulých hasičov. Stretli sme sa v  kultúrnom dome vo Veľkých Levároch, kde sa konala verejná chôdza pri príležitosti 130 výročia založenia zboru. Na schôdzi sa udeľovali ocenenia hasičom, ako aj ocenenia pre najstarších hasičov zboru. Najstarší ocenení hasiči boli Vilibald Jurkovič, Jarolím Kleinedler a Štefan Baláž. Na tejto slávnostnej schôdzi tiež prebehlo odovzdávanie červenej zástavy Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany Slovenskej Republiky, čo je najvýznamnejšie ocenenie pre Dobrovoľný Hasičský Zbor. Po schôdzi nasledoval slávnostný obed a po ňom pochod k soche svätého Floriána, kde sme položili kyticu kvetov. Po tom ako sme si uctili patróna hasičov svätého Floriána nasledovala slávnostná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole vo Veľkých Levároch.

130-vyrocie-DHZ-Velke-Levare

 

Po omši prišli na rad ukážky hasičskej techniky na štadióne TJ Veľké Leváre, kde bolo možné vidieť zásah ručnou historickou striekačkou s konským záprahom, ukážka požiarneho útoku detí a dorastu z DHZ Veľké Leváre, likvidácia požiaru auta, vyprosťovanie osoby z auta pomocou hydraulických nožníc, za spolupráce HaZZ Malacky a zlaňovanie ukázali profesionáli z HaZZ Malacky.

Oslavy vyvrcholili večer hasičskou zábavou pre pozvaných hostí, kde nám do tanca hrala skupina Popuďanka.
Bohatá história a dosiahnuté výsledky Dobrovoľného Hasičského Zboru vo Veľkých Levároch si zasluhujú uznanie, úctu a želanie pokračovať naďalej vo svojej verejnoprospešnej činnosti.

Viliam Hlavenka, Foto: Tomáš Richveis


.

BM: Ustekana sobota