V priebehu utorňajšej (27.8.) osobitnej kontroly, ktorú policajti Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Bratislave vykonali na diaľnici D2, bolo zistených celkom 39 priestupkov, pričom v blokovom konaní policajti vyriešili 38 priestupcov, 1 priestupcu policajti vyriešili napomenutím.

policia_auto

Dovolenú rýchlosť prekročilo celkom 20 vodičov, 1 vodič jazdil bez zapnutých bezpečnostných pásov. V 2 prípadoch technický stav vozidla nezodpovedal ustanoveným podmienkam prevádzky v cestnej premávke a rovnako v 2 prípadoch sme zistili prekročenie povolenej hmotnosti a rozmerov vozidiel. 13 vodičov jazdilo bez nálepiek preukazujúcich úhradu za používanie diaľnic a rýchlostných ciest. Ani v jednom z prípadov sme u vodičov nezistili požitie alkoholu. V 2 prípadoch policajti zadržali vodičské preukazy.
S cieľom pozitívneho vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie bude Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v obdobných kontrolách na cestách Bratislavského kraja naďalej pokračovať.

Uverejnené 8:00h | Hliadky Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa dnes od 09.00 h až do poludnia vo zvýšenej miere zamerajú na kontrolu bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke na diaľnici D2.

Policajti budú kontrolovať dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, dodržiavanie zákazu požívania alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi pred a počas jazdy ako aj ostatných pravidiel cestnej premávky. Hliadky sa zamerajú aj na kontrolu nálepiek preukazujúcich úhradu za používanie diaľnic a rýchlostných ciest.

Kontrolovať budeme aj hmotnosť vozidiel, nápravové tlaky a rozmery vozidla, ako aj dodržiavanie sociálnej legislatívy.
O výsledkoch kontroly bude polícia informovať.

Karina Považanová


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024