Obec Moravský Svätý Ján v spolupráci s občianskym združením 90871.sk pozývajú všetkých milovníkov kultúry a dobrej zábavy na tradičné Habánske hody. Tohtoročné sa budú niesť v typickom zábavovom duchu – v sobotu sa o tanečnú zábavu postará hudobná skupina Záhoráci ze Stupavy a v nedeľu prídu milovníkov hudby potešiť Duo Yamaha.

habanske-hody-2013

Program
sobota 14.9.
20:00 – 24:00   hodová zábava – Záhoráci ze Stupavy

nedeľa 15.9.
10:30 svätá omša v kaplnke na Kaníži
15:00 – 18:00    hudobné popoludnie – Duo Yamaha

Sprievodný program:
– habánsky charúšek s keramikou a habánskym koláčom
– odhalenie Pamätnej tabule “Habáni z Kaníže”
– atrakcie pre deti
– občerstvenie pripravia dobrovoľní hasiči z Moravského Svätého Jána

Ďalej: Potvrď svoju účasť na Facebooku

Toto naše kultúrne podujatie bude oživené o predstavenie pamätnej tabule o habánoch verejnosti, ktorá bude umiestnená v priestranstve habánskeho dvora. Slávnostné odhalenie tabule sa uskutoční v nedeľu počas kultúrneho programu. Na túto pamätnú tabuľu „Habáni z Kaníže“ získalo občianske združenie 90871.sk finančnú podporu, keď sa v minulom roku zapojilo do grantovej výzvy Nadácie SPP v programe Dedičstvo regiónov. Zámerom projektu je predovšetkým umiestnenie tejto tabule pri príležitosti 490. rokov od prvotnej zmienky o existencii habánov v našej obci. Pamätnou tabuľou chceme preukázať, že určité kultúrne dedičstvo tu existuje, nakoľko nikde nie je „viditeľné“, že u nás habáni naozaj boli. Máme síce habánske hody, kaplnku, ale to vieme len my, domáci. Je dôležité sa zviditeľniť a šíriť kultúrne bohatstvo.

Sprievodnou akciou Habánskych hodov bude výstava ovocia, zeleniny, kvetov a iných produktov členov i nečlenov Slovenského zväzu záhradkárov v Moravskom Svätom Jáne. Výstava sa bude konať v areále záhradkárov (Na drahách) a bude otvorená v sobotu a v nedeľu vždy od 14:00 hodiny do 19:00 hodiny.

Tešíme sa na hojnú účasť!


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024