Štyri mláďatá kuvikov obyčajných, ktoré sa tento rok vyliahli chovnému páru v moravských Bartošoviciach putovali pred niekoľkými dňami do Skalice, kde posilnia miestnu populáciu.

Kuvik-Pazurik-foto-Martin-Dobry

Tento druh sovy sa z nášho územia vytráca. Na Záhorí sa vyskytuje ešte na posledných lokalitách medzi Skalicou a Holíčom.
Kuvik obyčajný bol ešte pred tridsiatimi rokmi na Slovensku bežne rozšírený. Zmenami v obhospodarovaní krajiny sa podmienky preň zhoršujú a z veľkej časti, hlavne severného a stredného Slovenska úplne vymizol. Najpočetnejšie populácie sa dnes vyskytujú na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, kde vládnu miernejšie zimy s kratšie trvajúcou snehovou pokrývkou. Aj to je jedným z kľúčových faktorov vplývajúcich na populáciu druhu. Celkovo na Slovensku hniezdi asi 600 – 800 párov tohto nočného lovca.

„Niekoľko párov vyskytujúcich sa medzi Skalicou a Holíčom nám indikuje, že v tejto oblasti podmienky pre kuviky ešte môžu byť vyhovujúce. Preto sme sa štyri mláďatá rozhodli umiestniť práve tu. Navyše sme sa stretli i s pochopením miestnych ľudí, ktorí sa k ich vypusteniu v Skalici postavili pozitívne, čo je pri takejto akcii veľmi dôležité“ hovorí Martin Dobrý z Ochrany dravcov na Slovensku.

Mláďatá boli vypustené na roľníckom družstve v Skalici. „Tam, ako i v širšom okolí boli vyvesené špeciálne hniezdne búdky. Dúfame, že sa do nich kuviky nasťahujú. Aby sme vedeli ako sa im darí, mohli im v prípade núdze pomôcť a získali údaje o ich pohybe, označili sme ich rádiovými vysielačkami. Pomocou prijímača vieme v teréne vtáky dohľadať.“ pokračuje Dobrý. Po prvých dňoch je jasné, že vedia loviť a na lokalite sa im darí. Každodenne sa vracajú na družstvo a v noci lovia na neďalekých poliach.

Kuvik-Zobacik-foto-Martin-Dobry

Kuviky boli odchované v Záchrannej stanici v Bartošoviciach a okrem Záhoria boli vypúšťané i na hornom Považí a v Turci. Záhorské kuviky sú v rámci projektu CORO-SKAT Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko sledované a mapky znázorňujúce ich pohyb sú denne aktualizované na webe www.vzdelavanie.dravce.sk

Martin Dobrý


.

BM: Ustekana sobota